مشخصات پزشک

دکتر شهرام شکوهیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر شهرام شکوهی

بیهوشی

نوبت دهی دکتر شهرام شکوهی

دکتر شهرام شکوهی از پزشکان متخصص بیهوشی در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان شهید مطهری ارومیه فعالیت دارند
و جزو گروه آموزشی بیهوشی با مرتبه علمی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه میباشند.
آدرس محل کار ایشان :ارومیه خیابان کاشانی بیمارستان شهید مطهری و اتاق عمل ارتوپدی بیمارستان امام خمینی (ره) نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره
تماسهای 04433469931 (بیمارستان امام خمینی) و 04432227002( بیمارستان مطهری) امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر شهرام شکوهی

دکتر شهرام شکوهی از پزشکان متخصص بیهوشی در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان شهید مطهری ارومیه فعالیت دارند
و جزو گروه آموزشی بیهوشی با مرتبه علمی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه میباشند.
آدرس محل کار ایشان :ارومیه خیابان کاشانی بیمارستان شهید مطهری و اتاق عمل ارتوپدی بیمارستان امام خمینی (ره) نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره
تماسهای 04433469931 (بیمارستان امام خمینی) و 04432227002( بیمارستان مطهری) امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت