مشخصات پزشک

دکتر نازلی کرمیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر نازلی کرمی

بیهوشی

نوبت دهی دکتر نازلی کرمی

دکتر نازلی کرمی از پزشکان متخصص بیهوشی در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان شهید مطهری ارومیه فعالیت دارند
و جزو گروه آموزشی بیهوشی با مرتبه علمی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه میباشند.
آدرس محل کار ایشان : ارومیه خیابان کاشانی بیمارستان شهید مطهری , بیمارستان امام خمینی (ره) - گروه بیهوشی
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس 04433469931 (امام خمینی ارومیه ) و 32227002 044 ( بیمارستان شهید مطهری ارومیه)امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر نازلی کرمی

دکتر نازلی کرمی از پزشکان متخصص بیهوشی در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان شهید مطهری ارومیه فعالیت دارند
و جزو گروه آموزشی بیهوشی با مرتبه علمی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه میباشند.
آدرس محل کار ایشان : ارومیه خیابان کاشانی بیمارستان شهید مطهری , بیمارستان امام خمینی (ره) - گروه بیهوشی
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس 04433469931 (امام خمینی ارومیه ) و 32227002 044 ( بیمارستان شهید مطهری ارومیه)امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت