مشخصات پزشک

دکتر توحید كرمیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر توحید كرمی

بیهوشی

نوبت دهی دکتر توحید كرمی

دکتر توحید كرمی از پزشکان متخصص بیهوشی - فلوشیپ بیهوشی كودكان در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان شهید مطهری ارومیه فعالیت دارند
و جزو گروه آموزشی بیهوشی با مرتبه علمی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه میباشند.
آدرس محل کار ایشان : خیابان کاشانی ، بیمارستان شهید مطهری و مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره
تماسهای 04433469931 (بیمارستان امام خمینی) و 04432227002( بیمارستان مطهری) امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر توحید كرمی

دکتر توحید كرمی از پزشکان متخصص بیهوشی - فلوشیپ بیهوشی كودكان در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان شهید مطهری ارومیه فعالیت دارند
و جزو گروه آموزشی بیهوشی با مرتبه علمی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه میباشند.
آدرس محل کار ایشان : خیابان کاشانی ، بیمارستان شهید مطهری و مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره
تماسهای 04433469931 (بیمارستان امام خمینی) و 04432227002( بیمارستان مطهری) امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت