مشخصات پزشک

دکتر هادي هوشيارشماره نظام پزشکی : 0

دکتر هادي هوشيار

بیهوشی

نوبت دهی دکتر هادي هوشيار

دکتر هادي هوشيار از پزشکان متخصص بيهوشي در شهر ارومیه میباشند. که در بیمارستان شهید مطهری ارومیه فعالیت دارند
و جزو گروه آموزشی بیهوشی با مرتبه علمی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه میباشند.
آدرس محل کار ایشان : خیابان کاشانی ،بيمارستان شهيد مطهري ، بیمارستان امام خمینی ارومیه
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره
تماسهای 04433469931 (بیمارستان امام خمینی) و 04432227002( بیمارستان مطهری) امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر هادي هوشيار

دکتر هادي هوشيار از پزشکان متخصص بيهوشي در شهر ارومیه میباشند. که در بیمارستان شهید مطهری ارومیه فعالیت دارند
و جزو گروه آموزشی بیهوشی با مرتبه علمی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه میباشند.
آدرس محل کار ایشان : خیابان کاشانی ،بيمارستان شهيد مطهري ، بیمارستان امام خمینی ارومیه
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره
تماسهای 04433469931 (بیمارستان امام خمینی) و 04432227002( بیمارستان مطهری) امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت