مشخصات پزشک

دکتر سامران بهروزشماره نظام پزشکی : 0

دکتر سامران بهروز

گوش حلق و بینی

نوبت دهی دکتر سامران بهروز

دکتر سامران بهروز از پزشکان متخصص گوش ، حلق و بینی در شهر ارومیه میباشند
ایشان علاوه بر فعالیت در بیمارستان دکتر صولتی ارومیه در کلنیک آفتاب ارومیه نیز فعالیت دارند
نوبت دهی این پزشک از طریق مراجعه حضوری به مرکز جراحی آفتاب و یا با شماره تماس 04433433149 امکان پذیر میباشد
همچنین میتوانید از طریق مراجعه حضوری به بیمارستان دکتر صولتی و یا ارتباط با
شماره تماس32222525 044جهت اخذ نوبت خود از بیمارستان اقدام کنید

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر سامران بهروز

دکتر سامران بهروز از پزشکان متخصص گوش ، حلق و بینی در شهر ارومیه میباشند
ایشان علاوه بر فعالیت در بیمارستان دکتر صولتی ارومیه در کلنیک آفتاب ارومیه نیز فعالیت دارند
نوبت دهی این پزشک از طریق مراجعه حضوری به مرکز جراحی آفتاب و یا با شماره تماس 04433433149 امکان پذیر میباشد
همچنین میتوانید از طریق مراجعه حضوری به بیمارستان دکتر صولتی و یا ارتباط با
شماره تماس32222525 044جهت اخذ نوبت خود از بیمارستان اقدام کنید

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت