مشخصات پزشک

دکتر علی اکبر انتظاریشماره نظام پزشکی : 0

دکتر علی اکبر انتظاری

کودکان (اطفال)

نوبت دهی دکتر علی اکبر انتظاری

دکتر علی اکبر انتظاری از پزشکان متخصص اطفال در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان دکتر صولتی ارومیه نیز فعالیت دارند
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس32222525 044 امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر علی اکبر انتظاری

دکتر علی اکبر انتظاری از پزشکان متخصص اطفال در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان دکتر صولتی ارومیه نیز فعالیت دارند
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس32222525 044 امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت