مشخصات پزشک

دکتر جمشید طاهریشماره نظام پزشکی : 0

دکتر جمشید طاهری

بیهوشی

نوبت دهی دکتر جمشید طاهری

دکتر جمشید طاهری از پزشکان متخصص بیهوشی در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان دکتر صولتی ارومیه نیز فعالیت دارند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس32222525 044 امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر جمشید طاهری

دکتر جمشید طاهری از پزشکان متخصص بیهوشی در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان دکتر صولتی ارومیه نیز فعالیت دارند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس32222525 044 امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت