مشخصات پزشک

دکتر محمد حسین محمودیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر محمد حسین محمودی

چشم

نوبت دهی دکتر محمد حسین محمودی

دکتر محمد حسین محمودی از پزشکان متخصص چشم در شهر ارومیه میباشند
ایشان علاوه بر فعالیت در بیمارستان دکتر صولتی ارومیه در کلنیک آفتاب ارومیه نیز فعالیت دارند
نوبت دهی این پزشک از طریق مراجعه حضوری به مرکز جراحی آفتاب و یا با شماره تماس 04433433149 امکان پذیر میباشد
همچنین میتوانید از طریق مراجعه حضوری به بیمارستان دکتر صولتی و یا ارتباط با
شماره تماس32222525 044جهت اخذ نوبت خود از بیمارستان اقدام کنید

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر محمد حسین محمودی

دکتر محمد حسین محمودی از پزشکان متخصص چشم در شهر ارومیه میباشند
ایشان علاوه بر فعالیت در بیمارستان دکتر صولتی ارومیه در کلنیک آفتاب ارومیه نیز فعالیت دارند
نوبت دهی این پزشک از طریق مراجعه حضوری به مرکز جراحی آفتاب و یا با شماره تماس 04433433149 امکان پذیر میباشد
همچنین میتوانید از طریق مراجعه حضوری به بیمارستان دکتر صولتی و یا ارتباط با
شماره تماس32222525 044جهت اخذ نوبت خود از بیمارستان اقدام کنید

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت