مشخصات پزشک

دکتر بهروز نصیریشماره نظام پزشکی : 0

دکتر بهروز نصیری

چشم

نوبت دهی دکتر بهروز نصیری

دکتر بهروز نصیری از پزشکان متخصص چشم در شهر ارومیه میباشند ، که در بیمارستان دکتر صولتی ارومیه نیز فعالیت دارند
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس32222525 044 امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر بهروز نصیری

دکتر بهروز نصیری از پزشکان متخصص چشم در شهر ارومیه میباشند ، که در بیمارستان دکتر صولتی ارومیه نیز فعالیت دارند
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس32222525 044 امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت