مشخصات پزشک

دکتر محمد خالد رضایی بوکانیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر محمد خالد رضایی بوکانی

ریه بزرگسالان

نوبت دهی دکتر محمد خالد رضایی بوکانی

دکتر محمد خالد رضایی بوکانی از پزشکان متخصص ریه در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان دکتر صولتی و همچنین در بیمارستان آذربایجان ارومیه فعالیت دارند
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به این بیمارستانها و یا ارتباط با شماره تماس32222525 044 (بیمارستان دکتر صولتی) 33469422 ،33461400 (بیمارستان آذربایجان)امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر محمد خالد رضایی بوکانی

دکتر محمد خالد رضایی بوکانی از پزشکان متخصص ریه در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان دکتر صولتی و همچنین در بیمارستان آذربایجان ارومیه فعالیت دارند
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به این بیمارستانها و یا ارتباط با شماره تماس32222525 044 (بیمارستان دکتر صولتی) 33469422 ،33461400 (بیمارستان آذربایجان)امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت