مشخصات پزشک

دكتر سهيل همدانچیشماره نظام پزشکی : 0

دكتر سهيل همدانچی

ارتوپدی

نوبت دهی دكتر سهيل همدانچی

دكتر سهيل همدانچي از پزشکان متخصص ارتوپدی در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان امید نیز فعالیت دارند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس33873450 044 امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دكتر سهيل همدانچی

دكتر سهيل همدانچي از پزشکان متخصص ارتوپدی در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان امید نیز فعالیت دارند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس33873450 044 امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت