مشخصات پزشک

دكتر جواد خشابیشماره نظام پزشکی : 0

دكتر جواد خشابی

کودکان (اطفال)

نوبت دهی دكتر جواد خشابی

دكتر جواد خشابی از پزشکان متخصص اطفال در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان امید ارومیه فعالیت دارند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس33873450 044 امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دكتر جواد خشابی

دكتر جواد خشابی از پزشکان متخصص اطفال در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان امید ارومیه فعالیت دارند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس33873450 044 امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت