مشخصات پزشک

دكتر مریم گودرزيانشماره نظام پزشکی : 0

دكتر مریم گودرزيان

زنان، زایمان و نازایی

نوبت دهی دكتر مریم گودرزيان

دكتر مريم گودرزيان از پزشکان متخصص زنان و زايمان و نازایی در شهر ارومیه میباشند که در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان امید ارومیه فعالیت دارند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس33873450 044 امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دكتر مریم گودرزيان

دكتر مريم گودرزيان از پزشکان متخصص زنان و زايمان و نازایی در شهر ارومیه میباشند که در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان امید ارومیه فعالیت دارند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس33873450 044 امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت