مشخصات پزشک

دكتر آرش طلوع مهرشماره نظام پزشکی : 0

دكتر آرش طلوع مهر

بیهوشی

نوبت دهی دكتر آرش طلوع مهر

دكتر آرش طلوع مهر از پزشکان متخصص بیهوشی در شهر ارومیه میباشند ایشان علاوه بر فعالیت در بیمارستان امید ارومیه در کلنیک آفتاب ارومیه نیز فعالیت دارند
نوبت دهی این پزشک از طریق مراجعه حضوری به مرکز جراحی آفتاب و یا با شماره تماس 04433433149 امکان پذیر میباشد
همچنین میتوانید از طریق مراجعه حضوری به بیمارستان امید و یا ارتباط با
شماره تماس33873450 044 جهت اخذ نوبت خود از بیمارستان اقدام کنید

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دكتر آرش طلوع مهر

دكتر آرش طلوع مهر از پزشکان متخصص بیهوشی در شهر ارومیه میباشند ایشان علاوه بر فعالیت در بیمارستان امید ارومیه در کلنیک آفتاب ارومیه نیز فعالیت دارند
نوبت دهی این پزشک از طریق مراجعه حضوری به مرکز جراحی آفتاب و یا با شماره تماس 04433433149 امکان پذیر میباشد
همچنین میتوانید از طریق مراجعه حضوری به بیمارستان امید و یا ارتباط با
شماره تماس33873450 044 جهت اخذ نوبت خود از بیمارستان اقدام کنید

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت