مشخصات پزشک

دكتر سحر عباس پورشماره نظام پزشکی : 0

دكتر سحر عباس پور

بیهوشی

نوبت دهی دكتر سحر عباس پور

دكتر سحر عباس پور از پزشکان بیهوشی در شهر ارومیه میباشند
ایشان علاوه بر فعالیت در بیمارستان امید ارومیه و در کلنیک آفتاب ارومیه نیز فعالیت دارند
نوبت دهی این پزشک از طریق مراجعه حضوری به مرکز جراحی آفتاب و یا با شماره تماس 04433433149 امکان پذیر میباشد
همچنین میتوانید از طریق مراجعه حضوری به بیمارستان امید و یا ارتباط با
شماره تماس33873450 044جهت اخذ نوبت خود از بیمارستان اقدام کنید

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دكتر سحر عباس پور

دكتر سحر عباس پور از پزشکان بیهوشی در شهر ارومیه میباشند
ایشان علاوه بر فعالیت در بیمارستان امید ارومیه و در کلنیک آفتاب ارومیه نیز فعالیت دارند
نوبت دهی این پزشک از طریق مراجعه حضوری به مرکز جراحی آفتاب و یا با شماره تماس 04433433149 امکان پذیر میباشد
همچنین میتوانید از طریق مراجعه حضوری به بیمارستان امید و یا ارتباط با
شماره تماس33873450 044جهت اخذ نوبت خود از بیمارستان اقدام کنید

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت