مشخصات پزشک

دکتر مهدی اشرفیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر مهدی اشرفی

داخلی

نوبت دهی دکتر مهدی اشرفی

دکتر مهدی اشرفی از پزشکان متخصص داخلی در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان امید نیز فعالیت دارند
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس33873450 044 امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر مهدی اشرفی

دکتر مهدی اشرفی از پزشکان متخصص داخلی در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان امید نیز فعالیت دارند
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس33873450 044 امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت