مشخصات پزشک

دکتر محمد حسینی عربلوشماره نظام پزشکی : 0

دکتر محمد حسینی عربلو

جراح

نوبت دهی دکتر محمد حسینی عربلو

دکتر محمد حسینی عربلو از پزشکان متخصص جراحی عمومی در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان امید نیز فعالیت دارند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس33873450 044 امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر محمد حسینی عربلو

دکتر محمد حسینی عربلو از پزشکان متخصص جراحی عمومی در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان امید نیز فعالیت دارند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس33873450 044 امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت