مشخصات پزشک

دکتر شادی رسولیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر شادی رسولی

پزشک عمومی

نوبت دهی دکتر شادی رسولی

دکتر شادی رسولی از پزشکان عمومی در بیمارستان امید ارومیه میباشند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس33873450 044 امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر شادی رسولی

دکتر شادی رسولی از پزشکان عمومی در بیمارستان امید ارومیه میباشند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس33873450 044 امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت