مشخصات پزشک

دکتر سروه قادریشماره نظام پزشکی : 0

دکتر سروه قادری

پزشک عمومی

نوبت دهی دکتر سروه قادری

دکتر سروه قادری از پزشکان عمومی در بیمارستان امید ارومیه میباشنند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس33873450 044 امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر سروه قادری

دکتر سروه قادری از پزشکان عمومی در بیمارستان امید ارومیه میباشنند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس33873450 044 امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت