مشخصات پزشک

دکتر علی فرهودفرشماره نظام پزشکی : 0

دکتر علی فرهودفر

پزشک عمومی

نوبت دهی دکتر علی فرهودفر

دکتر علی فرهودفر ازپزشکان عمومی بیمارستان امید میباشند
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس33873450 044 امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر علی فرهودفر

دکتر علی فرهودفر ازپزشکان عمومی بیمارستان امید میباشند
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس33873450 044 امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت