مشخصات پزشک

دکتر علیرضا حکمتشماره نظام پزشکی : 0

دکتر علیرضا حکمت

تصویربرداری (رادیولوژی) سونوگرافی

نوبت دهی دکتر علیرضا حکمت

دکتر علیرضا حکمت از پزشکان متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در شهر ارومیه میباشند که دربیمارستان امید ارومیه فعالیت دارند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس33873450 044 امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر علیرضا حکمت

دکتر علیرضا حکمت از پزشکان متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در شهر ارومیه میباشند که دربیمارستان امید ارومیه فعالیت دارند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس33873450 044 امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت