مشخصات پزشک

دکتر مراد سیناشماره نظام پزشکی : 0

دکتر مراد سینا

تصویربرداری (رادیولوژی) سونوگرافی

نوبت دهی دکتر مراد سینا

دکتر مراد سینا از پزشکان متخصص بورد تخصصی رادیولوژی / سونوگرافی / MRI / CT در شهر ارومیه میباشند

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر مراد سینا

دکتر مراد سینا از پزشکان متخصص بورد تخصصی رادیولوژی / سونوگرافی / MRI / CT در شهر ارومیه میباشند

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت