مشخصات پزشک

دکتر علی اصغر سودیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر علی اصغر سودی

بیماریهای عفونی و گرمسیری

نوبت دهی دکتر علی اصغر سودی

دکتر علی اصغر سودی از پزشکان متخصص بیماری های عفونی در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان امید نیز فعالیت دارند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس33873450 044 امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر علی اصغر سودی

دکتر علی اصغر سودی از پزشکان متخصص بیماری های عفونی در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان امید نیز فعالیت دارند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس33873450 044 امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت