مشخصات پزشک

دکتر موسی میرآقداشیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر موسی میرآقداشی

طب تسکینی (درد)

نوبت دهی دکتر موسی میرآقداشی

دکتر موسی میرآقداشی از پزشکان متخصص طب تسکینی در بیمارستان امام خمینی ارومیه میباشند
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس 04433469931 امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر موسی میرآقداشی

دکتر موسی میرآقداشی از پزشکان متخصص طب تسکینی در بیمارستان امام خمینی ارومیه میباشند
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس 04433469931 امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت