مشخصات پزشک

دکتر علی تبریزیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر علی تبریزی

ارتوپدی

نوبت دهی دکتر علی تبریزی

دکتر علی تبریزی از پزشکان متخصص ارتوپدی در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان امام خمینی نیز فعالیت دارند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس 04433469931 امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر علی تبریزی

دکتر علی تبریزی از پزشکان متخصص ارتوپدی در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان امام خمینی نیز فعالیت دارند.
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس 04433469931 امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت