مشخصات پزشک

دکتر توحید کرمیشماره نظام پزشکی : 0

دکتر توحید کرمی

بیهوشی

نوبت دهی دکتر توحید کرمی

دکتر توحید کرمی از پزشکان متخصص بیهوشی در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان امام خمینی ارومیه فعالیت دارند
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس 04433469931 امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر توحید کرمی

دکتر توحید کرمی از پزشکان متخصص بیهوشی در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان امام خمینی ارومیه فعالیت دارند
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس 04433469931 امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت