مشخصات پزشک

دکتر محمد امین ولی زاده حسنلوییشماره نظام پزشکی : 49955

دکتر محمد امین ولی زاده حسنلویی

بیهوشی

نوبت دهی دکتر محمد امین ولی زاده حسنلویی

استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
عضو هیات مدیره بیمارستان امام خمینی ارومیه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دکترای حرفه ای پزشکی متخصص بیهوشی ارومیه
سایر محل های فعالیت ها :
گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات ایمنی بیمار
پژوهشکده تحقیقات بالینی
دکتر محمد امین ولی زاده حسنلویی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی از پزشکان متخصص بیهوشی در ارومیه میباشند که در بیمارستان امام خمینی ارومیه نیز فعالیت دارند
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراجعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس 04433469931 امکان پذیر میباشد
وقتم تنها سامانه بومی معرفی و نوبت دهی پزشکان ارومیه . وقتم را از کافه بازار یا مایکت دانلود کنید

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر محمد امین ولی زاده حسنلویی

استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
عضو هیات مدیره بیمارستان امام خمینی ارومیه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دکترای حرفه ای پزشکی متخصص بیهوشی ارومیه
سایر محل های فعالیت ها :
گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات ایمنی بیمار
پژوهشکده تحقیقات بالینی
دکتر محمد امین ولی زاده حسنلویی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی از پزشکان متخصص بیهوشی در ارومیه میباشند که در بیمارستان امام خمینی ارومیه نیز فعالیت دارند
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراجعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس 04433469931 امکان پذیر میباشد
وقتم تنها سامانه بومی معرفی و نوبت دهی پزشکان ارومیه . وقتم را از کافه بازار یا مایکت دانلود کنید

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت