مشخصات پزشک

دکتر فرحناز نوروزی نیاشماره نظام پزشکی : 0

دکتر فرحناز نوروزی نیا

آسیب شناسی (پاتولوژی)

نوبت دهی دکتر فرحناز نوروزی نیا

دکتر فرحناز نوروزی نیا از پزشکان پاتولوژی در بیمارستان امام خمینی ارومیه میباشند
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس 04433469931 امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر فرحناز نوروزی نیا

دکتر فرحناز نوروزی نیا از پزشکان پاتولوژی در بیمارستان امام خمینی ارومیه میباشند
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس 04433469931 امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت