مشخصات پزشک

دکتر فریبا عباسی کیاشماره نظام پزشکی : 0

دکتر فریبا عباسی کیا

آسیب شناسی (پاتولوژی)

نوبت دهی دکتر فریبا عباسی کیا

دکتر فریبا عباسی کیا از پزشکان متخصص پاتولوژی در بیمارستان امام خمینی ارومیه میباشند
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس 04433469931 امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر فریبا عباسی کیا

دکتر فریبا عباسی کیا از پزشکان متخصص پاتولوژی در بیمارستان امام خمینی ارومیه میباشند
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس 04433469931 امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت