مشخصات پزشک

دکتر لاله جعفریشماره نظام پزشکی : 0

دکتر لاله جعفری

نفرولوژی (داخلی کلیه)

نوبت دهی دکتر لاله جعفری

دکتر لاله جعفری از پزشکان فوق تخصص نفرولوژی در بیمارستان امام خمینی ارومیه میباشند
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس 04433469931 امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر لاله جعفری

دکتر لاله جعفری از پزشکان فوق تخصص نفرولوژی در بیمارستان امام خمینی ارومیه میباشند
نوبت دهی این پزشک فقط از طریق مراحعه حضوری به بیمارستان و یا ارتباط با شماره تماس 04433469931 امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت