مشخصات پزشک

دكتر مريم شريعتیشماره نظام پزشکی : 0

دكتر مريم شريعتی

بیهوشی

نوبت دهی دكتر مريم شريعتی

دكتر مريم شريعتي از پزشکان متخصص بيهوشي در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان آذربایجان ارومیه فعالیت دارند

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دكتر مريم شريعتی

دكتر مريم شريعتي از پزشکان متخصص بيهوشي در شهر ارومیه میباشند که در بیمارستان آذربایجان ارومیه فعالیت دارند

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت