مشخصات پزشک

دکتر احد صدری فروششماره نظام پزشکی : 0

دکتر احد صدری فروش

چشم

نوبت دهی دکتر احد صدری فروش

دکتر احد صدری فروش ازپزشکان پوست در شهر ارومیه میباشند
نوبت دهی این پزشک از طریق مراجعه حضوری به بیمارستان عارفیان ارومیه و یا تماس با شماره تلفن 04431934000 امکان پذیر میباشد

محل کار

معرفی اجمالی

معرفی دکتر احد صدری فروش

دکتر احد صدری فروش ازپزشکان پوست در شهر ارومیه میباشند
نوبت دهی این پزشک از طریق مراجعه حضوری به بیمارستان عارفیان ارومیه و یا تماس با شماره تلفن 04431934000 امکان پذیر میباشد

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت