بیمارستان شهید عارفیان ارومیه

بیمارستان شهید عارفیان ارومیه دارای بخش های بستری ، بخشهای ستاره دار ،بخش های کلنیکی و پارا کلنیکی در حال فعالیت و خدمات رسانی در استان آذر بایجان غربی میباشد. بخش های بستری شامل : داخلی -جراحی زنان و زایمان-جراحی عمومی-جراحی مغز و اعصاب -ارولوژی-فوق تخصصی ـ جراحی فک و صورت-ENT-چشم-ارتوپدی-CCU-ICU جنرال-داخلی اعصاب ( نورولوژی )--عفونی -بخش نوزادان-پست پارتوم بخش های ستاره دار: اتاق عمل-تختهای تحت نظر اورژانس-اتاق عمل اورژانس-پست پارتوم-لیبر-تخت زایمان-اورژانس بخش های کلینیکی بیمارستان شهید عارفیان ارومیه درمانگاه داخلی-درمانگاه اطفال-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه چشم-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه پوست و آمیزشی-درمانگاه قلب و عروق-درمانگاه جراحی عمومی- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه ترمیمی و سوختگی-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی فک و صورت-درمانگاه عفونی-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهید عارفیان ارومیه درمانگاه داخلی-درمانگاه اطفال-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه چشم-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه پوست و آمیزشی-درمانگاه قلب و عروق-درمانگاه جراحی عمومی- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه ترمیمی و سوختگی-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی فک و صورت-درمانگاه عفونی-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )

دکتر افسون حسینی

متخصص : زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

دکتر سونیا ولایی

متخصص : زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

دکتر ویدا متاعی

متخصص : زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

دکتر طیبه اقوامی

متخصص : زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

دکتر مژگان الهیاری

متخصص : اورولوژی - جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ،

گرفتن نوبت

دکتر فرناز جوادی

متخصص : جراح ، ارتوپدی ،

گرفتن نوبت

دکتر فرهاد جمالی

متخصص : گوش حلق و بینی ،

گرفتن نوبت

دکتر راحله خلیل آذر

متخصص : پوست، مو و زیبایی ،

گرفتن نوبت

دکتر آرزو رضایی

متخصص : پوست، مو و زیبایی ،

گرفتن نوبت

دکتر رضا جهان سپاس

متخصص : داخلی ، کودکان (اطفال) ،

گرفتن نوبت

دکتر نصرت الله ملازاده

متخصص : بیماریهای عفونی و گرمسیری ،

گرفتن نوبت

دکتر سعید شیرکوند

متخصص : دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

دکتر آزاد جامعی

متخصص : دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

دکتر عباس احمدی

متخصص : دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

دکتر یوسف بابا زاده

متخصص : دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

دکتر شبنم گلوانی

متخصص : دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

دکتر حافظ واحد پور

متخصص : دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

دکتر علی ابراهیمی

متخصص : دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

دکتر مجید حسینی

متخصص : دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

دکتر بیتا امیاری

متخصص : دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

دکتر بابک زندی فر

متخصص : دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

دکتر شادی محبی

متخصص : دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

دکتر وحید حسینی

متخصص : دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

دکتر مهدی شیرازی

متخصص : دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

دکتر نسرین اسدی

متخصص : دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

دکتر یونس رحمانی

متخصص : دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

دکتر فاروق قلبی راد

متخصص : دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

دکتر سمیرا افشارفر

متخصص : جراح ، دندانپزشک ،

گرفتن نوبت

دکتر سپیده عاقلی

متخصص : دندانپزشکی کودکان ،

گرفتن نوبت

دکتر آرش نوری سعیدلو

متخصص : اورولوژی - جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ،

گرفتن نوبت

دکتر سوسن جعفری

متخصص : اورولوژی - جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ،

گرفتن نوبت

دکتر مصطفی کمالی اقدم

متخصص : اورولوژی - جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ،

گرفتن نوبت

دکتر حسن اسکوئیان

متخصص : گوش حلق و بینی ،

گرفتن نوبت

دکتر سیدضیاء سید جلالی

متخصص : گوش حلق و بینی ، جراح ،

گرفتن نوبت

دکتر محمد باقر علیپور

متخصص : گوش حلق و بینی ،

گرفتن نوبت

دکتر عزیز صمدی

متخصص : چشم ، جراحی چشم ،

گرفتن نوبت

دکتر بهروز رحیملو

متخصص : جراحی چشم ،

گرفتن نوبت

دكتر سهيلا رفیع زاده

متخصص : زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

دكتر گلپيرا میرفخرایی

متخصص : زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

برای دسترسی آسان به همه پزشکان و گرفتن سریع ترین وقت، اپلیکیشن وقتم را دانلود کنید.

دانلود از کافه بازار دانلود از مایکت